Beeldhonger

Beeldhonger, bedoeld voor ouders en (aspirant-)leerkrachten, brengt het mediagedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd in kaart. Aan bod komen de mogelijkheden en risico’s van de diverse media en de rol die ouders en leerkrachten kunnen spelen bij het mediawijs maken van hun kinderen.

Een staalkaart van de beste initiatieven op het gebied van veiligheid op internet, beeldtaaleducatie en mediaproductie door kinderen completeert deze gids.

Auteur: Brinkhuis M.
Verschijningsdatum: april 2006