Hoe je zorgleerlingen vleugels geeft

Sleutel tot succesvol functioneren
Ter inspiratie van docenten in het PO, VO en BO is dit boekje geschreven. De auteur werkt met zorgleerlingen en ondervindt bij hun docenten een aanhoudende onbekendheid met de andere leerstijl van een omvangrijke categorie van deze leerlingen.

Een deel ervan heeft leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Een ander deel vraagt niet om extra aandacht maar wordt door dezelfde leerstijl belemmerd om op school tot volledige ontplooiing te komen. Beide categorieën zijn ‘beelddenkers’.

Meer dan ooit worden docenten geconfronteerd met zorgleerlingen die moeite hebben met het veelal talige onderwijs, scholieren die daardoor vaak onnodig vastlopen. Zodra docenten echter inzicht verwerven over hun andere leerstijl en er ruimte voor creëren in de lessen van alledag, is er veel winst te behalen en worden diverse problemen in de klas voorkomen.

Dit boekje gaat hier inhoudelijk op in. De kracht ervan ligt in de pragmatische aanpak die overigens goed is voor elke leerling. Zo wordt ondermeer een lans gebroken voor actief en coöperatief leren waarbij een beroep wordt gedaan op creativiteit, probleemoplossend denken en het zelfstandig verwerven van kennis. Wanneer de docent bovendien streeft naar onderlinge verbondenheid met en onder zijn leerlingen komt iedereen tot zijn recht: de zorgleerlingen, hun klasgenoten én de docent.

Juist met een klein boekje als dit wil de auteur duidelijk maken dat het niet zo ingewikkeld is als het lijkt om passend onderwijs te bieden aan deze categorie leerlingen.

Thema’s: zorgleerlingen, leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen, leerstijlen, beelddenkers, passend onderwijs, actief en coöperatief leren, creatief en probleemoplossend denken, zelfstandig kennis verwerven, verbondenheid met en onder leerlingen.

Pien van den Boorn-Reitsma (1947) werkt als counselor en trainer van dyslectici en andere beelddenkers. Ze heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en is postacademisch opgeleid tot ZKM-consultant ® voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast is zij Kinderfocuscoach en Remedial Teacher. Pien heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van beelddenkers. Hiertoe is zij opgeleid door Bureau Ojemann (thans Stichting Beelddenken Nederland) en de Davis Dyslexia Association. Maandelijks blogt zij over dit onderwerp op www.opwegnaardichterbij.nl

Auteur: Pien van den Boorn-Reitsma
Verschijningsdatum: september 2014