Spel werkt, spelen is een kunst

Spelen is plezier en ontspanning en spelen is een serieuze bezigheid – spelen is contact met jezelf en de ander. Voor sommigen is spelen vanzelfsprekend, voor anderen is het een kunst.

Om goed in te voegen en aan te sluiten in het spel, en om goed te communiceren met mensen die problemen hebben in de contactname, is het belangrijk een basisattitude te verwerven die met een open blik gericht is op de hulpvrager en de bereidheid de eigen manier van communiceren onder de loep te nemen en af te stemmen op de ander. Het doel van dit boek is te laten zien dat het mogelijk is veel vormen van ‘kunst’ in te zetten bij het begeleiden van spel bij kinderen en volwassenen die problemen hebben met communiceren of contact maken in de breedste zin van het woord – mensen met een autisme spectrum stoornis, met traumatische ervaringen, met een verstandelijke of lichamelijke beperking, met een aandachtstekort-hyper-activiteitsstoornis of met hoogsensitiviteit. Door goed te observeren, aan te sluiten, in te voegen bij hun specifieke behoefte is de eerste stap tot een goede communicatie al gelegd. De lezer met een dergelijke open blik vindt in dit boek handreikingen die betrekking hebben op spelen, kunst en communiceren en de onderling relatie hiertussen.

Verschijningsdatum: november 2011