Methoden die leerproblemen met 70% verminderen

Maaike de Haan (1976) werkt als kindercoach in haar praktijk De Haan Coaching. Zij gaat ervan uit dat achter elk probleemgedrag een talent schuilt. Met haar jarenlange ervaring is Maaike gewend om iemand met problemen/beperkingen weer te laten schitteren.

Bij haar ervaren kinderen én volwassenen dat ‘anders denken doet veranderen’! Dit e-book is een verzamelwerk van haar eigen onderzoeken, opleidingen en ervaringen. Dit boek is tot stand gekomen vanuit mijn eigen behoefte als coach. Over de oorzaken van leerproblemen is namelijk enorm veel geschreven. Hierbij kun je denken aan publicaties over diagnoses als ADHD, ADD, PDD-NOS, beelddenken en dyslexie. Bij mijn zoektocht naar methoden om leermoeilijkheden bij andersdenkende kinderen te verminderen, kwam ik erachter dat hierover maar weinig materiaal voorhanden is. Bij de kern aanpakken Bij probleemgedrag wordt vaak te snel een diagnose gesteld, waarna kinderen bijvoorbeeld medicijnen (zoals Ritalin) krijgen voorgeschreven. Zo is het probleem opgelost voor de omgeving. Een kind gaat zich bijvoorbeeld rustiger gedragen in de klas. De kern van het probleem blijft echter ongemoeid. In mijn visie dient het kind centraal te staan. Vanuit zijn/haar talenten en mogelijkheden kan gewerkt worden aan gewenste verandering. Hierbij speelt de omgeving een actieve rol. Ook ouders/verzorgers, docenten en coaches die ik heb gesproken, geven aan dat veelal voor een korte termijn oplossing wordt gekozen. Daarbij merken docenten op dat zij vaak niet beschikken over het juiste lesmateriaal voor deze kinderen. Meestal werken zij vanuit één methode en passen die toe op de hele groep. Plezier Met dit werkboek reik ik technieken aan waarmee je als ouder/verzorger, docent of coach leerproblemen kunt aanpakken. Aan de hand van deze methoden ontdekken kinderen dat zij hun leermoeilijkheden zélf kunnen oplossen. Zo krijgen zij meer controle en zelfvertrouwen. Hierdoor kunnen zij zich bijvoorbeeld beter handhaven op school.

Verschijningsdatum: november 2011