Drive

Drive
Heel lang werd alom aangenomen dat je mensen het best kunt motiveren met een materiële beloning, zoals een geldbonus. Niet waar, zegt Daniel H. Pink.

Temperamentvolle kinderen

Temperamentvolle kinderen
Heb jij een kind dat opvliegender lijkt te zijn dan andere kinderen? Lijkt jouw kind soms koppiger dan anderen of kan hij van slag raken van iets waarvan je het totaal niet had verwacht? Dan lijkt het er op dat je te maken hebt met een temperamentvol kind.

Onrust in het kinderhart

Onrust in het kinderhart
Gedragsproblemen bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben. Het boek gaat over de interactie tussen ouder en kind. Zonder dat de ouder door heeft, kan hij zijn kind beïnvloeden door onverwerkte gevoelens in het familiesysteem. Er is geen perfect ouderschap.

Opgroeien in evenwicht

Opgroeien in evenwicht
Lekker in je vel zitten houdt in dat je flexibel om kunt gaan met de prikkels en informatie die op je afkomen. Welke rol spelen gevoelens en emoties hierbij? Wat is veiligheid? Hoe werkt het immuunsysteem en wat zijn de gevolgen van een verstoring ervan? Welke invloed heeft voeding op de ontwikkeling van een kind?

Het fluisterkind

Het fluisterkind
Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft. Met een voorwoord van Roy Martina. De methodiek ‘Het Fluisterkind®’ maakt duidelijk dat jouw kind zich net zo intens en actief inzet voor jouw levensgeluk als jij voor dat van je kind.

How2talk2kids

How2talk2kids
`Ik ga niet naar mijn kamer. Je bent niet de baas over mij `Je doet gewoon wat ik zeg en daarmee uit

Geloof je het zelf?

Geloof je het zelf?
Met iGeloof je het zelf?!/i presenteren de auteurs het vak Levensbeschouwing vanuit een nieuwe visie. Zij gaan ervan uit dat levenbeschouwelijke vorming ontstaat als kinderen niet alleen kennis nemen van vormen van een (religieuze of seculiere) levensbeschouwelijke traditie, maar daar ook hun eigen betekenis en waardering aan kunnen geven.