Ik, de leraar

Kids crowd

Kids crowd
Kids Crowd gaat over innovatie in het onderwijs, maar dan vanuit de leerlingen. Kids Crowd gaat namelijk uit van de gedachte dat leerling en leraar samen de school zijn.

Feel the music

Feel the music
Feel The Music is een unieke aanpak voor het geven CreActieve, Expressieve en Effectieve Muzieklessen in het basisonderwijs.

Onderwijs voor een rijkere wereld

Onderwijs voor een rijkere wereld
Een samenleving die niet langer haar heil zoekt in ‘meer, sneller en leuker’, een samenleving waarin de mens en menselijkheid centraal staan en waarin gezocht wordt naar innerlijke groei en een zinvol leven. Dat is wat de schrijver van dit boek beoogt.

Hoe bedenk je het?!

Hoe bedenk je het?!
Leerkrachten in het basisonderwijs moeten continu prikkelen, stimuleren, motiveren en nieuwe invalshoeken bedenken. Zo bevorderen zij een onderzoekende en nieuwsgierige leerhouding bij hun leerlingen. Dat vraagt van hen de nodige flexibiliteit en inventiviteit, kortom een enorm creatief denkvermogen.

Peuteren en kleuteren

Peuteren en kleuteren
‘Op het schoolplein, bij de peuters, komen ze elkaar tegen, de kinderopvang en het primair onderwijs. En het is een gespannen ontmoeting: beide sectoren hebben in hun cultuur-historische achtergrond een beladen opvatting over spelen en leren. Maar ze delen ook wat.

Speel je wijs

Speel je wijs
In ‘Speel je Wijs’ wordt drama gekozen om kinderen te ondersteunen in hun taalontwikkeling op de basisschool. Het boek biedt meer dan 100 kant-en-klare dramalessen. Het werken met deze methode heeft aangetoond dat het taalniveau van kinderen steeg, en ook verbeterde de sfeer in de groep.