Wereldwijde gebruiken, wereldvreemd in Nederland

Naar een natuurlijke manier van opvoeden.

Dit boekje kijkt in woord en beeld naar tradities rondom zwangerschap en geboorte in diverse niet-westerse culturen. Vervolgens worden gebruiken bij niet-westerse bevolkingsgroepen in Nederland beschreven. Zo wordt de samenhang getoond tussen gebruiken in Nederland en die in het land van herkomst.

Auteur: Y. Lefeber, H.W.A. Voorhoeve