Op zoek naar het verloren geluk

Naar een natuurlijke manier van opvoeden.

Diep in de jungle van Venezuela om moet Jean Liedloff een Indianenstam die nog in het stenen tijdperk leeft.

Zij raakt gefascineerd door liet geluk dat deze ‘wilden’ uitstralen en uiteindelijk blijft ze tweeënhalf jaar hij deze stam om de oorzaken van hun geluk en harmonische levensvormen te achterhalen. Door deze ervaring worden haar westerse opvattingen over leven en samenleven danig ondermijnd en zij komt tot totaal andere inzichten over de werkelijke aard van de mens. Zij erkent dat in onze samenleving de mogelijkheid tot het beleven van geluk wordt verstoord. Zij laat zien hoe wij ons natuurlijk welbevinden grotendeels zijn kwijtgeraakt en zij wijst ons praktische wegen aan om dit welzijn voor onszelf en onze kinderen opnieuw te bereiken.

Auteur: J. Liedloff
Verschijningsdatum: november 2004